Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Koninklijke onderscheidingen in Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis

In totaal werden zestien inwoners van Stichtse Vecht op dinsdag 26 april tijdens de jaarlijkse Algemene gelegenheid, ook wel de lintjesregen genoemd, verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Onder de gedecoreerden waren vier mensen uit Loenen waaronder een echtpaar en een uit Nieuwersluis. Burgemeester Ap Reinders reikte de Koninklijke onderscheidingen uit tijdens een bijeenkomst bij Business Universiteit Nyenrode in Breukelen.

Dit zijn de gedecoreerden

Mw G.J. (Hanneke) van Dodewaard-van Mourik (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van Dodewaard kreeg haar onderscheiding voor haar langdurige vrijwillige verdiensten bij de bibliotheek in Loenen aan de Vecht, waar zij dit jaar haar 25-jarig jubileum viert. Ook De Zonnebloem, afdeling Loenen aan de Vecht, kon van 1996 tot 2009 op haar rekenen. Hier was zij bestuurslid bezoekwerk, organiseerde en begeleidde zij vakanties voor hulpbehoevenden en gaf ze leiding aan de vrijwilligersgroep. Sinds 2017 coördineert zij iedere vrijdagmorgen de koffieochtend bij zorgcentrum ’t Kampje in Loenen aan de Vecht. Daarnaast helpt zij bij de maandelijkse maaltijd voor alleenstaanden, genaamd ‘Aan Tafel’, om het voor iedereen gezellig te maken. Een vrijwilliger die zich altijd met een lach inzet voor haar hulpbehoevende en eenzame medemens.

Mw C. (Lia) van Lindenberg-van der Vaart (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van Lindenberg ontving haar onderscheiding omdat zij samen met haar man altijd bezig is om de saamhorigheid in de kern Loenen aan de Vecht te versterken. Zo was zij van 1999 tot 2006 lid van de ouderraad en de medezeggenschapsraad van basisschool Het Fundament (nu: Podium). Sinds 1990 is zij vrijwilliger en coördinator van de Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Vecht en Angstel. Ze zet zich in waar acute zorg nodig is die niet door de reguliere zorg gegeven kan worden. Hierdoor konden ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast was zij een aantal jaren coördinator van de werkgroep thuiszorg waar zij de hulpvragen uitzette en op zoek ging naar een geschikte vrijwilliger. Sinds 1991 is mevrouw Van Lindenberg vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Loenen aan de Vecht. Hier houdt zij zich bezig met de organisatie van de kerstmarkt, de bloemenmarkt, kinderkerstdienst, oppasdienst en schoonmaak. Ook zij is een actieve vrijwilliger bij de Vakantie Bijbel Week in de laatste week van de zomervakantie en is zij hoofd van de jongste groep. Evenals haar man was zij 8 jaar lang een zorgzame weekendpleegzorgouder.

De heer A. (Adriaan) Kroon (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Kroon ontving zijn Koninklijke onderscheiding omdat hij zich al meer dan dertig jaar inzet voor kerk en samenleving in Loenen aan de Vecht. In al die jaren was en is hij een actief lid van de kerkenraad van de Hervormde gemeente Loenen aan de Vecht. Eerst als ouderling en later als scriba. In zijn functie als scriba leek hij onmisbaar omdat hij na een termijn van 12 jaar, een jaar zijn taak neerlegde om vervolgens herbenoemd te worden. Behalve met bestuurlijke taken houdt hij zich ook bezig met jeugdwerk en is hij een vaste vrijwilliger voor de oudste leeftijdsgroep tijdens de Vakantie Bijbel Week.

Dhr G. (Gijsbert) van Lindenberg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Ook de heer Van Lindenberg kreeg zijn onderscheiding omdat hij zich samen met zijn echtgenote inzet voor kerk en samenleving in Loenen aan de Vecht. Vanaf 1998 zet Van Lindenberg zich in voor de Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht in verschillende functies, zoals: voorzitter, lid kerkenraad, ouderling kerkrentmeester, pastorale ouderling, wijkouderling en koster. Daarnaast is hij al jarenlang actief voor Teener Time, een tweewekelijkse knutselclub voor kinderen uit groep 7 en 8 en is hij begeleider van de oudste groep tijdens de jaarlijkse Vakantie Bijbel Week in Loenen aan de Vecht. Van 1998 tot 2006 heeft hij samen met zijn echtgenote iedere twee weken liefdevol weekendpleegzorg verzorgd voor SGJ Jeugdzorg (nu: Timon) voor kinderen en jongeren om de thuissituatie te ontlasten. Vanaf 2010 is hij chauffeur voor de landelijke evangelisatiestichting Naar House en de Voedselbank ‘Hoop voor Morgen’ in Amsterdam, waar wekelijks 650 gezinnen een gevarieerd voedselpakket ontvangen. Hier reed hij jarenlang zelf op de “Broodbus” en nu coördineert hij de vrijwilligers van de bus.

Mw E. (Ethel) Hofkes-Krans (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Krans ontving haar onderscheiding omdat zij sinds 2003 actief is als vrijwilliger en initiatiefnemer van de vele evenementen voor bewoners die in de kern Nieuwersluis worden georganiseerd, zoals het Paasfeest, knutselen op fort Nieuwersluis, lantaarntjestocht, sport en spel in de speeltuin, winterborrel en de burendag. Sinds 2009 vallen deze activiteiten onder Nieuwersluis Bestaat, waarvan ze van 2009 tot 2014 bestuurslid was. In die periode is zij ook begonnen met de uitgifte van de dorpskrant ’t Nieuwersluiszertje, waarvan zij hoofdredacteur is. Sinds 2020 heeft zij ook een minibieb opgezet in fort Nieuwersluis. Daarnaast beheert zij de dorps WhatsApp-groep en zet zij berichten op Facebook die van belang zijn voor de inwoners. Mevrouw Hofkes wordt gezien als de grote verbinder tussen de buurtbewoners en is de aanjager van de vele activiteiten in Nieuwersluis.

 

Op de foto, van links naar rechts: Mw. G.J. (Hanneke) van Dodewaard-van Mourik uit Loenen a/d V. Mw. C. (Lia) van Lindenberg-van der Vaart uit Loenen aan de Vecht Dhr. A. (Adriaan) Kroon uit Loenen aan de Vecht Dhr. G. (Gijsbert) van Lindenberg uit Loenen aan de Vecht Burgemeester Ap Reinders Mw. E. (Ethel) Hofkes-Krans uit Nieuwersluis

Jaargang 3 | nummer 9 | mei 2024

Laatste nieuws