Adverteren

LoenensNieuws kent diverse mogelijkheden om te adverteren. Het uitgangspunt is dat een advertentie past binnen één of meer kolommen waarmee de krant wordt opgemaakt. Een advertentiekolom heeft standaard een breedte van 75 mm breed en de maximale hoogte van de advertentiekolom is 326 mm. Het is ook mogelijk om een bredere advertentie te plaatsen, bijvoorbeeld op het formaat van 114 mm breed (1,5 x kolom) of op het formaat van 233 mm breedte (3.0 x kolom). We berekenen de kosten op basis van de gebruikte millimeters.

Advertentieformulier

Je kunt het advertentieformulier met de tarieven hier downloaden. De prijzen op dit formulier zijn indicatief tot het moment van de offerte. Alle prijzen zijn steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen. Dit voorbehoud moeten we (helaas) maken vanwege de drukkosten, die kunnen stijgen voor de krant.

Vragen

Indien je vragen hebt over adverteren in LoenensNieuws kun je contact met ons opnemen via advertentie@loenensnieuws.nl.

BTW

Het BTW nummer van Stichting Loenens Nieuws is NL862942883B01

Jaargang 3 | nummer 11 | juli 2024

Laatste nieuws