Colofon

LoenensNieuws verschijnt elke maand. De krant is een uitgave van Stichting Loenens Nieuws (KvK: 83637850).

Emailadressen

 

Met medewerking van

Monique Molenaar, Annemiek Elling, Hannie Boerema, Anton Klunder, Ian Doornebosch, Hans Stuart, Maaike van Leeuwen, Ilse van Rooijen, Maarten Bootsma, Maarten Elling, Daan Vroom, Marieke Hoogesteger, Ben van der Linden, Yvette Kusters, Marijke Tolboom, Gerrit Stam, Willem Mooij, Janneke van Bemmel, André Branderhorst, Gerard Teitink, Steven Lameris, Wim van Schaik, Froukje Locher en Willem Mooij

Website: Nathan Bosch en Sjoerd van der Steen

Drukwerk: Dunnebier Print & Marketing, Nederhorst den Berg (www.dunnebier.nl)

 

Redactie, foto’s en kopij

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten aan te passen dan wel niet te plaatsen. Bij ingezonden foto’s vragen we de inzenders om eerst graag zelf toestemming van de geportretteerden te vragen. We vertrouwen er dan in beginsel op dat die toestemming er is. Bij foto’s van minderjarige kinderen ontvangen we graag ook de expliciete toestemming van een ouder of voogd.

Kopij aanleveren: wilt u iets laten publiceren, lever dat dan in via redactie@loenensnieuws.nl. De teksten graag in een Word bestand en de foto’s los in hoge resolutie in een .jpg bestand.

 

Sluiting kopij en verschijning krant

De sluitingsdata voor kopij en voor de krant en de verschijningsdata van LoenensNieuws voor het lopende jaar vindt u via deze link.

Jaargang 3 | nummer 9 | mei 2024

Laatste nieuws