Over LoenensNieuws

 

Algemeen

LoenensNieuws is een maandelijkse krant die zich richt op Loenen aan de Vecht (3632) en de directe omgeving, waaronder Loenersloot en Nieuwersluis. De krant heeft een oplage van circa 2.500 stuks. De verspreiding is huis-aan-huis en via verschillende afhaalpunten zoals de Bibliotheek, de Jumbo en diverse andere lokale winkels. LoenensNieuws komt steeds aan het begin van de maand uit, ook digitaal. De verschijningsdata van LoenensNieuws vind je via deze link.

De krant heeft als doel om inwoners uit Loenen aan de Vecht te informeren over wat er speelt in hun directe leefomgeving en ook om lokale evenementen aan te kondigen. Een ander belangrijk doel is om Loenenaren met elkaar te verbinden. LoenensNieuws is dan ook voor en door Loenenaren. En met Loenenaren bedoelen we iedereen die er woont, ongeacht of dat al lange tijd of pas sinds kort is. In Loenen aan de Vecht worden letterlijk en figuurlijk al heel lange tijd bruggen geslagen tussen verschillende mensen. De krant wil hier graag aan bijdragen.

De krant wordt in financiële zin mogelijk gemaakt door adverteerders en vrijwillige bijdragen. Voor het laatste zie Vrienden van Loenens Nieuws

 

Vrijwilligers

De inhoud en de opmaak van de krant worden verzorgd door vrijwilligers uit Loenen aan de Vecht. Het is dus geen commerciële uitgave. Ook de verspreiding gebeurt door vrijwilligers.

Elke ondersteuning van LoenensNieuws wordt zeer gewaardeerd. Indien je iets voor de krant wilt doen, zoals het schrijven van artikelen of bezorgen, dan kun je een email sturen aan info@loenensnieuws.nl.

 

Historie van de krant

De idee voor een eigen krant voor Loenen aan de Vecht was al lang in de maak. Een groep mensen uit Loenen aan de Vecht voelde de sterke behoefte aan een eigen kanaal voor informatie over de directe omgeving, een kanaal waarmee alle Loenenaren zich verbonden kunnen voelen. In de zomer van 2021 zijn er grote stappen gemaakt in de voorbereiding naar de eerste uitgave.

Stichting Loenens Nieuws is op 11 augustus 2021 opgericht en de eerste editie van de krant is begin september 2021 uitgekomen. Sindsdien is een club van vrijwilligers met veel plezier aan de slag met schrijven, redigeren, advertenties binnenhalen, opmaak, verspreiding etc.

LoenensNieuws richt zich ook op -en wordt ook verspreid in- Loenersloot en Nieuwersluis.

Indien de krant niet bij u wordt bezorgd, is dat doorgaans omdat er een Nee Nee sticker op de brievenbus is geplakt.

 

Onafhankelijk

LoenensNieuws is onafhankelijk. Stichting LoenensNieuws is niet gelieerd aan enige andere organisatie. LoenensNieuws stelt met de krant wel graag verschillende organisaties in de gelegenheid om via de krant informatie ter verstrekken, zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Loenen aan de Vecht, sportverenigingen, kerken, de bibliotheek en scholen.

 

Weetje

Rechts bovenaan op de voorpagina van elke krant staat een kleine foto van Loenen aan de Vecht. Die foto wisselt met de seizoenen. Als je goed kijkt, zie je het postcodegebied van Loenen aan de Vecht heel licht door de foto heen als watermerk.

 

Duurzaamheid

Om het bereik en de leesbaarheid van LoenensNieuws zo groot mogelijk te laten zijn, wordt de krant (ook) op papier uitgegeven. De krant wordt gedrukt op gerecycled papier met milieuvriendelijke inkt. Uiteraard is het het beste om de krant uiteindelijk zelf ook via het oud papier te laten recyclen.

Jaargang 3 | nummer 11 | juli 2024

Laatste nieuws