Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Slechte communicatie over afsluiten Rijksstraatweg

Het zal weinigen inmiddels zijn ontgaan dat de Rijksstraatweg tussen de Bloklaan en Breukelen sinds 11 juli 2022 is afgesloten. In opdracht van de Provincie Utrecht voert aannemer KWS Infra groot onderhoud uit aan dit deel van de Rijksstraatweg (N402). Dit zal duren tot en met 3 september 2022. Het groot onderhoud betreft het vervangen van de fundering van de weg en het leggen van 6 miljoen kilo nieuw asfalt over een stuk weg van 2,7 kilometer.

Bereikbaarheid Loenen, Nieuwersluis en Breukelen.

Een deel van Loenen, Nieuwersluis en Breukelen is hierdoor zeer slecht tot kortstondig geheel niet bereikbaar. De aannemer KWS heeft een app en informatieboekje over het project gemaakt maar dat boekje lag pas eind juni 2022 bij bewoners op de deurmat en dit blinkt niet altijd uit in duidelijkheid. Provincie Utrecht en Gemeente Stichtse Vecht hebben dit grootschalige project niet eerst besproken met de Dorpsraad Nieuwersluis of de Dorpsraad Loenen aan de Vecht. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd om de Rijkstraatweg en Nieuwersluis deels bereikbaar te houden vanuit de noord- dan wel zuid-richting. Dit is alleen voor bestemmingsverkeer en hier zijn deels verkeersregelaars voor ingezet. Voor noodhulpdiensten zou de weg steeds begaanbaar moeten zijn.

Verkeersdruk op Loenen.

Het is de bedoeling van de Provincie en KWS Infra dat al het autoverkeer tussen Loenen en Breukelen via de A2 gaat en al het fietsverkeer over de Mijndensedijk en het Zandpad (de weg langs de gevangenis richting Breukelen). Er is evenwel besloten dat er alleen een verkeersregelaar komt bij de Nieuwersluisbrug en dus niet bij de Mijndensedijk aan de kant van de Bloklaan. De bewoners zijn hierover zeer ontstemd, omdat het zomers al bijzonder druk is op de Mijndensedijk en het Zandpad. Dit is vooral door recreatieverkeer en de diverse bruggen die doorlopend draaien. En hoewel het niet de bedoeling van de Provincie en KWS Infra is, zullen er naar verwachting juist veel automobilisten vanuit de wijde omgeving zijn, die niet omrijden via de A2 maar de veel kortere route langs de Vecht zullen kiezen als alternatief voor de afgesloten N402. De gemeente ziet dit gevaar van sluipverkeer, maar wil de bermen in deze route niet extra snoeien en maaien om het zicht en passeermogelijkheden te verbeteren. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn omdat de Mijndensedijk op veel plekken niet geschikt is om auto’s elkaar te laten passeren doordat deze te smal is met een te diepe sloot ernaast. De gemeente roept wel de bewoners van de dijk op om zelf overhangend groen over, en obstakels in, de berm te verwijderen.

Na aandringen van de bewoners overweegt gemeente Stichtse Vecht dat er in slechts in het allerlaatste stadium van het project, namelijk fase B van 31 augustus tot en met 3 september, een verkeersregelaar bij de Mijndensedijk komt. In die fase wordt geasfalteerd tussen Nieuwersluis en de Bloklaan (N403).

Het gevolg is een grote verkeersdruk in Loenen op de Mijndensedijk met chaotische en gevaarlijke situaties.

Meer informatie
Via de app van KWS is actuele informatie op te vragen over de status van het project en over welk deel in welke richting is afgesloten.

Daarnaast heeft de Provincie Utrecht een projectleider aangesteld, namelijk Thijs van der Zon, email: thijs.van.der.zon@provincie-utrecht.nl en telefoon: 06 36416374. Verder is het verstandig om meldingen over de openbare ruimte ook door middel van Fixi te doen zodat de gemeente dit kan oppakken.

Om de KWS app te downloaden, kunnen bijgaande QR codes worden gebruikt. Binnen de app is het dan zoeken op N402.

 

 

 

Jaargang 3 | nummer 9 | mei 2024

Laatste nieuws