Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

ORVEO, hét blaasorkest voor iedereen

Wat zou een dorp zijn zonder blaasorkest? Wie wordt er niet vrolijk als de fanfare voorbij komt op straat? Of als een dorpsfeest vergezeld gaat van vrolijke klanken? Er zijn zoveel openbare gelegenheden waarbij we muziek niet kunnen missen: bij bevrijdingsfeesten of koningsdag, tijdens dodenherdenking, bij de intocht van Sinterklaas, met kerstmis of ‘gewoon’ als er iets te vieren valt.

We mogen ons gelukkig prijzen dat we in onze regio een orkest als OrVeO hebben, het Orkest Vecht en Omstreken. Het is ons symfonisch blaasorkest, dat voltallig of met een beperkte groep – bijvoorbeeld alleen koperblazers of trommelaars – optreedt. Regelmatig organiseert het orkest een muzikale happening, zoals het brugconcert in Vreeland of het nieuwjaarsconcert. Voor november staat er een kindermusical op de rol.

Er komt echter heel wat voor kijken om zo’n orkest op de been te houden. In een gesprek met Bert van Wijk, de meespelend voorzitter van OrVeO, wordt duidelijk wat er zoal voor nodig is, iets waar je als toehoorder vaak geen idee van hebt.

Vroeger en nu

OrVeO bestaat sinds 2018. Vóór die tijd waren er twee aparte muziekgezelschappen: de Loenense fanfare Oud Over en muziekvereniging De Vecht uit Vreeland. Het was geen liefde op het eerste gezicht dat hen samenbracht. Rationele overwegingen speelden een belangrijke rol. Beide gezelschappen hadden problemen met het werven van nieuwe muzikanten. Dat is trouwens in heel Nederland het geval. Er zijn al veel dorpen waar geen fanfare meer bestaat, vanwege gebrek aan nieuwe aanwas. En dat is natuurlijk een groot verlies voor de dorpscultuur. Gelukkig waren er in onze dorpen mensen die een oplossing zagen en bereid waren energie te steken in samenwerking. Het bleek geen fluitje van een cent om dat voor elkaar te krijgen. Er was veel takt en geduld voor nodig, bijvoorbeeld om de koperblazers van de fanfare te laten harmoniëren met de houtblazers van het Vreelands orkest.

Een bevlogen voorzitter

De huidige voorzitter Bert van Wijk, van beroep piloot, blijkt over veel takt en geduld te beschikken. Natuurlijk had hij steun van een paar mensen om zich heen met wie hij de ambitie deelde om het nieuwe orkest te vormen. Met elkaar overwonnen zij aanvankelijke weerstanden, die er natuurlijk ook waren bij sommige leden. Misschien hielp het ook dat Bert in zijn thuissituatie al ervaring had opgedaan met de hout/koper combinatie. Zijn partner Nicole is houtblaasster – klarinet – en zelf speelt hij trombone. Allebei hebben zij een plek in het huidige OrVeO.

Een start met hindernissen

In 2018 ging de kogel dus door de kerk en was OrVeO een feit. Men ging enthousiast aan de slag met het orkest van ruim 40 muzikanten, een slagwerkgroep en een opleidingsgroep (mensen die een instrument willen leren bespelen) van 17 leden. Sindsdien repeteert het orkest iedere woensdagavond in ’t WEB in Loenen.

Maar net toen ze lekker op gang waren, kwam corona. Waar een naar virus rondwaart dat zich via adem verspreidt, is een actief blaasorkest risicovol; met zijn allen blazen in een afgesloten ruimte is dan taboe. Ogenblikkelijk kwamen vragen op als: hoe houden we de groep gemotiveerd en hoe houden we de leden bij elkaar, zodat we straks weer met zijn allen door kunnen gaan? OrVeO kan immers niemand missen. Alle instrumentgroepen moeten voldoende sterk zijn om harmonie te bereiken. Het liefst heb je per instrument vier spelers. Op dit moment is er bijvoorbeeld maar één hoornist. Vijftig muzikanten is eigenlijk de minimumbezetting.

Om de leden te binden en de motivatie tijdens de pandemie vast te houden, zijn de woensdagavondbijeenkomsten online doorgegaan. De leiding organiseerde workshops en muzikale quizzen. Er waren altijd wel zo’n 25 leden die meededen.

Het opleidingsorkest heeft het meest te lijden gehad van de pandemie. Waren er in december 2019 nog 17 muzikanten in opleiding, na de coronaperiode bleken er nog te weinig leden belangstelling te hebben om door te gaan.

Weer energiek aan de slag

Maar OrVeO blijkt veerkracht te hebben. Wie denkt dat men zich door dit soort tegenslagen uit het veld laat slaan, heeft het mis. De muzikanten waren blij dat ze dit jaar weer ongeremd konden blazen en de dorpelingen waren enthousiast om hen weer te horen spelen.

Iedereen die op woensdagavond toevallig langs ‘t Web fietst of wandelt zal het opmerken. Eerst oefenen alle slagwerkers. Zij worden professioneel in het gareel gehouden door Arie Willem Schouten. Het gaat al lang niet meer om alleen trommelaars. Er staat een compleet percussie-instrumentarium: pauken, drumstel, grote trom, bekkens, klokkenspel en xylofoon en nog wat klein spul. Vier van de slagwerkers blijken al geïntegreerd in het blaasorkest, dat om acht uur met de repetities begint onder leiding van de nieuwe dirigent Kees Kramer. Het gaat er ontspannen en tegelijkertijd serieus aan toe. De dirigent staat enthousiast te zwaaien, tikt regelmatig af en geeft dan nauwkeurig aan wat anders en beter moet. Hij blijft altijd positief: “Wat ik hoorde, daar word ik blij van. Maar.. ik wil nòg blijer worden” en “Als we zo doorgaan komt het helemaal goed.”

Ook voor de jeugd

Samen met acteur Jan Corstjens maakt OrVeO een muziek-theaterspel over De Rattenvanger van Hamelen. De opvoering vindt plaats op 13 november. De productie is gemaakt op basis van dit sprookje, met toespelingen op de actualiteit. Het belooft een voorstelling te worden die amusant is voor zowel kinderen als ouders. Het is puur voor het genot maar ook om bij kinderen belangstelling te kweken voor muziek en musiceren.

Een andere activiteit die OrVeO voor het komend voorjaar organiseert, is een muzikaal project op de Graaf Florisschool. In tien wekelijkse bijeenkomsten maken de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 kennis met verschillende blaasinstrumenten. Aan het eind van die periode geven zij samen met OrVeO een concert. Het bestuur hoopt dat er dan kinderen zullen zijn die het leuk vinden om door te gaan. Zij krijgen de mogelijkheid om samen met hun ouders les te nemen op een van de gekozen instrumenten. Er geldt een speciaal aanbod: twee personen voor de prijs van één.

Waar doen ze het van?

Anders dan vroeger krijgt het orkest geen vaste subsidie. Voor losse optredens en voor speciale projecten kan het orkest bij fondsen subsidie aanvragen; vaak heeft dat wel succes. Andere inkomsten haalt het orkest uit de bijdragen van donateurs en de contributie van de muzikanten. Deze is ongeveer even hoog als die van een sportvereniging.

Concert bij jou thuis

OrVeO beschouwt donateurs als vrienden. Iedereen kan vriend van het orkest worden door een donatie te doen van 15 euro per jaar of meer. Voor de allerdikste vrienden heeft het orkest cadeautjes in petto. Donateurs die €75 per jaar schenken krijgen twee vrijkaartjes voor een klassiek concert. Bij een gift van €100 krijg je behalve die vrijkaartjes ook een muzikaal optreden aan huis: als je dat wilt komen ze in kleine bezetting op kerstavond bij je thuis spelen. Voorwaarde is wel dat je een beetje in de buurt woont. Een romantisch idee, toch?

Maarten Elling

foto’s: Maarten Bootsma

 

Belangrijke data:

Zaterdag 5 november
Rommelmarkt in ’t WEB van 10.00 tot 14.00 uur.
Inleveren van spullen voor de verkoop op 4 november van 11.00 tot 19.00 uur.

Zondag 13 november
De Rattenvanger van Hamelen
Theater en muziek, georganiseerd door OrVeO om 15.00 en om 17.00 uur in basisschool de Ridderhof te Vreeland.

 

 

Jaargang 3 | nummer 9 | mei 2024

Laatste nieuws