Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Help, de dijk verzuipt

De dijk van de Vreelandseweg tussen Loenen en Vreeland moet op de schop. Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de dijk verhogen en stabieler maken.

Het bestuur van AGV heeft eind vorig jaar een zogenaamde Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Hierin is de huidige situatie van de dijk beschreven, met de kenmerken van de dijk, de (water)veiligheidsopgave en alle belangen die in dit gebied spelen. De dijk loopt vanaf een stukje voor de kruising in de Dorpsstraat in Loenen tot aan de N201 bij Vreeland. Deze is helemaal onderzocht. Een flink stuk van de Vreelandseweg (zie afbeelding) blijkt niet veilig meer te zijn. Over een afstand van 1525 meter is de dijk over langere stukken niet stabiel genoeg. Op tien plekken, met een totale afstand van 275 meter,  is verhoging van de dijk nodig. Met ‘de dijk’ bedoelt AGV overigens de weg en de zijkanten hiervan, grofweg het stuk tussen de Vecht en de sloot.

Varianten voor een oplossing
Er zijn drie varianten om de problemen aan te pakken. Het slaan van een damwand in de tuimeldijk aan de kant van de Vecht is de eerste optie. Verhoging van de tuimeldijk is ook een logische mogelijkheid.  Het plaatsen van een stabiliteitsscherm in de teensloot (die ligt aan de kant van het weiland) is optie nummer drie.  Zie hiervoor de afbeeldingen.

Op 9 oktober jl. vond in ’t Web in inloopavond plaats. Waternet en AGV waren aanwezig om vragen te beantwoorden en de varianten lagen op tafel. Vreemd genoeg was de bijeenkomst niet aangekondigd in de media. Vrijwel niemand wist ervan. Projectleider Van der Veer van Waternet laat weten dat dit een bewuste keuze is geweest.

Gemeente en Dorpsraad
Op de niet zo druk bezochte avond was ook de gemeente aanwezig. Zij laat bij monde van projectleider Kuhn weten volgend te zijn. Als de dijkverbeteringswerkzaamheden zijn afgerond maakt de gemeente, op eigen kosten, de weg weer netjes. Zij heeft geen mening over de voorliggende varianten. Dat is aan Waternet, stelt Kuhn.

De Dorpsraad Loenen aan de Vecht was merkwaardig genoeg tot aan de informatiebijeenkomst nog niet betrokken. Van der Veer had nog nooit van de Dorpsraad gehoord.

Het vervolg
Waternet neem de inbreng op avonden als deze mee en uiteindelijk stelt het bestuur van AGV in het voorjaar van 2024 een  ontwerp-dijkverbeteringsplan vast, met daarin de gekozen variant. De inbreng van de bewoners speelt een rol bij de besluitvorming. Daarna kunnen bewoners een zienswijze indienen, waarna AGV het plan eind 2024 vaststelt. Tijdens keukentafelgesprekken maakt Waternet afspraken met de bewoners. In de winter van 2024-2025 gaat de dijk dan letterlijk op de schop, als alles meezit.

Het is niet duidelijk wat de impact is van de verschillende varianten op de omgeving (de Vecht, de natuur, de vogels, het landschap), op korte termijn, tijdens de werkzaamheden en op de langere termijn. Een ingrijpende operatie is het zeker. Waternet zal ongetwijfeld zorgvuldig te werk gaan, maar de wijze waarop de informatievoorziening en inspraak zijn vormgegeven doet ons toch een beetje het hart vasthouden.

De Nota van Uitgangspunten is hier te bekijken: www.agv.nl/vreelandseweg. Contact over het project is mogelijk via vreelandseweg@waternet.nl .

Fred Nieuwesteeg

 

Jaargang 3 | nummer 10 | juni 2024

Laatste nieuws