Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Vijftien jaar later

De eerste reactie van golfbaanarchitect Alan Rijks, toen hem in 2007 bij de oprichting van golfclub Old Course Loenen werd gevraagd een golfbaan te ontwerpen, was: “Dat wordt golfen op dik water.” Hij doelde met die uitspraak gekscherend op het waterpeil ten opzichte van het maaiveld en de wetenschap van een dik veenpakket onder het weiland, dat door de golfclub in Loenen aan de Vecht was aangekocht.

Het verzetten van heel wat grond was daarom nodig. Hoe fraai dat kan uitpakken tonen de foto’s. Ze zijn, ongeveer vanaf hetzelfde punt op de Oostkanaaldijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal, met een tussentijd van vijftien jaar gemaakt.

De foto (onder) uit 2008 laat duidelijk zien hoezeer het nodig was om het weiland op te hogen om er een fraai ‘golvende’ golfbaan van te kunnen maken. Gelijk met de aanleg van de golfbaan werd een brede ecologische strook gecreëerd. Enerzijds als natuurlijke scheiding tussen de dijk en de golfbaan, maar ook om de ontwikkeling van de natuur in het kale, weidse terrein een handje te helpen. Flora en fauna kregen daarmee vrij spel, ook omdat het vanaf dat moment niet meer toegestaan was dit nieuwe eco-gebied te betreden. Zelfs niet om naar een verdwaalde golfbal te zoeken…

Die opzet verklaart het vele gefladder, gefluit en geritsel van de vele insecten, vogels, reptielen en kleine roofdieren, dat na vijftien jaar vanuit en in de bossages hoor- en zichtbaar is. Passanten hebben vanaf de dijk een variatie aan uitzichten over de inmiddels tot wasdom gekomen golfbaan, die een oase van rust en stilte vormt in de ‘drukke’ driehoek Amsterdam-Utrecht-Hilversum. In het ontwerp van de golfbaan zijn bewust delen van de oorspronkelijke watergangen gehandhaafd en is het zicht op de toren van de Grote Kerk in Loenen zodanig in het golflandschap meegenomen, dat die op sommige plekken in de baan als richtpunt dient voor de golfers.

Eind juni 2024 is het vijftien jaar geleden dat, ter gelegenheid van de opening van de golfbaan, de eerste ‘officiële’ golfbal in Loenen aan de Vecht werd geslagen. Dat wil zeggen, als we de ‘Loenensche Mythe’ uit 1297 buiten beschouwing laten. Want het huidige golfspel zou zijn voortgekomen uit het ‘spel met stok en bal’ dat door de Loenenaren ooit in de smalle straatjes rond het toenmalige kasteel Kronenburg werd gespeeld.

Golfclub Old Course Loenen telt, 727 jaar later, circa 850 actieve leden, in de leeftijd van 6 tot 93 jaar. Vooral de aanwas van jongere leden -tot 36 jaar- is daarbij ‘plezierig’ opvallend omdat golf – dus onterecht – nog altijd het imago heeft van een sport voor ouderen.

Voor een mogelijke uitbreiding is ten zuiden van de huidige golfbaan enkele jaren geleden grond aangekocht. En daarbij volgt men dan hetzelfde milieuvriendelijke proces.

De foto (boven) van de 15-jarige golfbaan Old Course Loenen, gemaakt vanaf de Oostkanaaldijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Op de voorgrond de geplande, inmiddels volgroeide ecologische groenstrook.

Ruud Taal

Jaargang 3 | nummer 10 | juni 2024

Laatste nieuws