Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Informatiebijeenkomst over Gemengd Wonen op de Heul druk bezocht

De door de gemeente, Vecht&Omstreken en Kwintes georganiseerde informatiebijeenkomst over het beoogde project Gemengd Wonen op Sportpark de Heul, is zeer druk bezocht.

In oktober meldde de gemeente met een persbericht dat men van plan is 40 tijdelijke woningen te gaan bouwen op het sportpark De Heul, om daar 20 starters, 10 marginaal gehuisvesten en 10 deelnemers uit het project Living Lab “Eerst een Thuis” te gaan laten wonen.

Dorpsraad Loenen aan de Vecht heeft toen bij de gemeente aangedrongen op meer informatie en uitleg. Dat heeft geleid tot een interview met wethouder Karin van Vliet in het LoenensNieuws van december en de bijeenkomst op woensdag 22 februari in ’t Web.

De uitnodiging van de gemeente vertelde al het volgende;
Gemeente Stichtse Vecht, woningcorporatie Vecht & Omstreken en zorgaanbieder Kwintes organiseren op woensdag 22 februari een informatiebijeenkomst over het Gemengd wonen project in Loenen aan de Vecht. U kunt inlopen van 19.30 – 21.30 uur in Cultureel Centrum ’t Web in Loenen (Spinnerie 15) om informatie op te halen en vragen te stellen.

Om iets te doen aan de krapte op de woningmarkt is de gemeente van plan op het vierde voetbalveld van Sportpark De Heul in Loenen aan de Vecht 40 tijdelijke woningen te realiseren, voor de duur van 15 jaar. Er komen woningen voor starters, voor mensen die een minimale of geen eigen woonruimte hebben (zogenoemde marginaal gehuisvesten) en voor dak- en thuislozen.

De 40 sociale huurwoningen zijn voor het merendeel voor starters bestemd, waarbij inwoners van Loenen voorrang krijgen. Ook heeft onze gemeente te maken met steeds meer mensen die marginaal gehuisvest zijn. Marginaal betekent: op de bank slapend bij familie of vrienden, in een caravan, in een auto of boot. En er is grote behoefte aan woningen voor dak- en thuislozen, die met begeleiding binnen 2 jaar weer zelfstandig kunnen wonen.

Van de toekomstige bewoners wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan het zijn van ‘een goede buur’ voor elkaar. Starters kunnen zich inschrijven op Woningnet. Bij meer dan 20 aanmeldingen wordt geselecteerd op motivatie voor deelname aan het gemengd wonen project. De selectie van marginaal gehuisvesten en dak- en thuislozen loopt via de betrokken zorgaanbieders.

De gemeente heeft een aanvraag ingediend bij het Rijk voor toepassing van de Crisis- en herstelwet. Dit is een voorwaarde om de tijdelijke woningen maximaal 15 jaar te mogen plaatsen in plaats van de gebruikelijke 10 jaar. Als het Rijk de aanvraag honoreert, kan de gemeente via een procedure van 8 weken de vergunning voor het bouwen van de tijdelijke woningen en de afwijking van het bestemmingsplan in gang zetten. Bij deze vergunningverlening geldt een normale bezwaar- en beroepsprocedure.

Als alle voorbereidingen naar wens verlopen en de vergunning wordt verleend, verwacht de woningbouwvereniging de woningen in de tweede helft van dit jaar te kunnen plaatsen.

In de informatiebijeenkomst kwamen aan de orde de inrichting en ontsluiting van het terrein, de procedures, de woningen en tenslotte de verschillende bewonersgroepen.

Medewerkers van de gemeente, van woningcorporatie Vecht en Omstreken, en van de geselecteerde zorgaanbieder Kwintes waren beschikbaar voor toelichting.

Mogelijk zicht op woning
Bezoekers waren jonge mensen uit het dorp die heel graag in aanmerking willen komen voor een starterswoning, een gescheiden moeder die met haar twee kinderen bij haar vader op zolder woont, maar ook dorpsgenoten die toelichting wilden hebben over de voormalig dak- en thuislozen die naar deze woongroep op de Heul zullen komen.

Dat leidde tot geanimeerde gesprekken en discussies, met de gemeente, met V&O en met de aanwezige medewerkers van Kwintes. En soms liepen de onderwerpen wat door elkaar…

Een deel van de onrust is ontstaan door de gevolgde route door de gemeente, en het ontbreken van openbare informatie en brede inspraak.

De gemeente geeft daarop aan dat de intentie serieus en onderbouwd is maar ook dat men nog steeds bezig is met de voorbereiding en de uitwerking. En men geeft aan dat als er een Aanvraag Omgevingsvergunning voorligt de gebruikelijke bezwaar en beroeps procedures zullen worden gevolgd en voor iedereen beschikbaar zijn.

Zorgvuldig selectieproces, en begeleiding
In het kader van Living Lab “Eerst een Thuis” worden voormalig thuis- en daklozen uit de regio Utrecht geselecteerd. Housing First is een bewezen succesvol model om dakloosheid te bestrijden, overgewaaid uit de Verenigde Staten, met bewezen succesvolle resultaten. “Eerst een Thuis” legt nog meer nadruk op de relatie met de buurt en samen met de begeleiders wordt meer gewerkt aan thuis voelen, contacten leggen en uiteindelijk op een goede manier mee doen in de samenleving.

Kwintes is verantwoordelijk voor de selectie van de deelnemers en voor de begeleiding van deze bewoners. Zij geven aan dat geen bewoners zullen kunnen worden geselecteerd die last hebben van serieuze psychische problemen of acute verslaving. Goede kans op de volledig zelfstandig functioneren in de maatschappij is het criterium. En bij het wonen in het project worden de bewoners begeleid, maar ook in de gaten gehouden op ‘geen overlast”, financiën op orde” en “deelnemen in de woongemeenschap”. Waar gewone huurders huurbescherming hebben krijgen bewoners uit deze groep dat pas na twee jaar.

In het magazine Eerst een Thuis wordt het project toegelicht en voorbeelden van bewoners gegeven (www.eersteenthuisutrecht.nl).

Vecht & Omstreken toonde voorbeeldwoningen, heeft de ambitie om kwalitatief goede woningen aan te schaffen. Benadrukt werd dat bewoners uit Loenen voorgaan, en dat de inschrijfduur gehandhaafd blijft. Als bewoners na een paar jaar door willen schuiven ze de eerder opgebouwde jaren niet kwijt zijn.
Het project start in principe met 40 bewoners in 40 units. Als er verloop komt wordt vervanging gezocht met in principe de dezelfde verdeling.

De locatie moet ontsloten worden. De gemeente heeft voorkeur voor een ontsluiting vanaf de Straatweg. De provincie moet dit goedkeuren.

Onrust en bezwaren over project en locatie komen met name van omwonenden. Ook over slechts 22 parkeerplekken werden vragen gesteld.

Nog geen gelopen race
Per saldo werd de informatiebijeenkomst goed ontvangen.
Bij de gemeenteraad ligt nu voor een verruiming van de Verklaring van Geen Bedenkingen, die het mogelijk moet maken de tijdelijke woningen niet 10 maar 15 jaar te laten staan (anders is het financieel niet haalbaar voor de woningcorporatie) en op basis van een omgevingsvergunning te gaan bouwen.

Als er eind van dit jaar starters uit het dorp, mensen met acute huisvestingsproblemen én de mensen uit het project zouden kunnen wonen op deze plek, zou dat heel mooi zijn, was de afdronk van de organisatie en van de meeste bezoekers.

 

Jaargang 3 | nummer 11 | juli 2024

Laatste nieuws